УМОВИ УЧАСТІ

у книжковому ярмарку, який відбудеться під час проведення

Фестивалю «Маріупольська книжкова толока»

 

Ці УМОВИ поширюються на юридичних і фізичних осіб та їхніх представників (надалі – учасники ярмарку), які мають намір взяти участь в експозиції та реалізації книжкової чи іншої друкованої продукції на книжковому ярмарку, що відбудеться під час проведення Фестивалю «Маріупольська книжкова толока» 14-15 квітня

 

Програма та інші умови проведення Фестивалю, графік роботи та інші умови роботи книжкового ярмарку після їх остаточного формування і затвердження розміщуються сайті m.toloka.net

Всі необхідні інформаційні та реєстраційні документи (файли або лінки для заповнення/ознайомлення он-лайн) можуть бути надіслані учаснику ярмарки на електронну адресу – на його прохання.

На учасників ярмарку, які беруть участь у заходах Фестивалю, також поширюються УМОВИ УЧАСТІ авторів, виконавців творів, інших митців і творчих працівників у Фестивалі «Маріупольська книжкова толока».

 

 1. Загальні положення.

1.1. Фестиваль «Маріупольська книжкова толока проводиться 14-15 квітня у м. Маріуполь

1.2. Засновником Фестивалю є Громадська організація «Центр мистецтв «Арт-простір».

1.3. Книжковий ярмарок відбувається одночасно із заходами та на території проведення Фестивалю.

1.4. Від імені Засновника Фестивалю має право діяти Оргкомітет Фестивалю, склад якого затверджується Засновником Фестивалю. Оргкомітет Фестивалю виконує також функції Оргкомітету ярмарки, вирішує усі поточні інформаційні, технічні, організаційні та інші питання, які виникають у взаємовідносинах з учасниками книжкового ярмарку.

 

 1. Загальні правила участі та експонування продукції.

2.1. Учасниками ярмарку можуть бути українські та іноземні видавництва книжок та періодичних видань, видавничі організації, друкарні, поліграфічні підприємства, виробники електронних видань, програмного забезпечення, аудіо- та відеопродукції, канцелярських товарів, супутніх товарів, літературні агенції, асоціації, громадські організації, культурні центри та фонди.

2.2. Оргкомітет не застосовує жодного виду політичної чи соціальної цензури щодо учасників ярмарку та їхньої продукції, але вимагає суворо дотримуватись законодавства України, умов міжнародних договорів, які є частиною законодавства України, окремих правил та обмежень, а також прийнятих у сучасному суспільстві моральних, етичних, ділових та інших норм.

 

2.3. Учасникам ярмарку, зокрема, не дозволяється під час проведення ярмарку та інших заходів:

 • використовувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням українського законодавства або містить інформацію, заборонену до поширення законодавством України;
 • використовувати продукцію, використання або розповсюдження якої порушує право власності, авторські та/або суміжні, інші майнові чи немайнові права;
 • використовувати продукцію, яка містить заклики до насильства, расової, національної (етнічної), релігійної чи іншої ворожнечі (нетерпимості), дискримінує за гендерною ознакою, пропагує чи підтримує незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин, явно і навмисно провокує конфлікти у зв’язку з військовими подіями в Україні, відторгненням (окупацією) частини її території, обмежує права і свободи вимушено переміщених осіб, містить іншу незаконну чи явно провокаційну інформацію;
 • іншим чином порушувати вимоги чинного законодавства України або умови і правила, визначені Оргкомітетом.

Відповідальність за використання визначеної вище продукції несе учасник ярмарку. У разі її виявлення учасник ярмарку самостійно знімає продукцію з експозиції та відмовляється від її реалізації, а в разі відмови це зробити – зобов’язаний припинити свою участь у ярмарку (а на вимогу Оргкомітету – також у Фестивалі в цілому).

За наявності сумнівів щодо змісту чи властивостей продукції учасники ярмарку звертаються до Оргкомітету для вирішення спірних питань.

2.4. Учасники ярмарку мають право експонувати, рекламувати, розповсюджувати чи іншим чином використовувати виключно продукцію, щодо якої вони мають усі законні права та необхідні підтверджуючі документи.

Заборонено експонування, розповсюдження та рекламування товарів, послуг, брендів (знаків для товарів і послуг), які належать юридичним і фізичним особам, що не є учасниками ярмарку, партнерами або спонсорами Фестивалю, якщо ці питання попередньо не узгоджені з Оргкомітетом Фестивалю.

2.5. Роздрібна ціна книжкової та іншої друкованої продукції на ярмарку встановлюється на рівні, що не перевищує роздрібну ціну аналогічної продукції у книгарнях та відповідних спеціалізованих магазинах (відділах) Маріуполя.

2.6. Додаткова інформація щодо правил та умов проведення ярмарку і Фестивалю в цілому розміщується на офіційному веб-сайті Фестивалю m.toloka.net.

 

 1. Регламент роботи ярмарку.

3.1. Плановий регламент (графік) роботи ярмарку надсилаються зареєстрованим учасникам  ярмарку не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку проведення ярмарку, та розміщуються на офіційному веб-сайті Фестивалю www.m.toloka.net.

3.2. Регламент та інші умови проведення ярмарку узгоджуються Оргкомітетом Фестивалю також з власниками приміщень і території, де проводиться ярмарок, і є обов’язковими для виконання учасниками ярмарку.

 

 1. Процедура реєстрації.

4.1. Заявка на участь та її опрацювання.

4.1.1. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника ярмарку взяти у ньому участь. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ.

Детальне заповнення заявки  необхідне для ефективної роботи з Оргкомітету в інтересах учасника ярмарку на всіх етапах його підготовки і проведення.

Заявки на участь для опрацювання та реєстрації приймаються виключно через форму, розміщену у мережі Інтернет за адресою: https://goo.gl/forms/qqIJEJDgZNeZYKbm1, або з аналогічним змістом (СКАЧАТИ) – на електронну пошту: info@toloka.net.

При цьому учасник ярмарку несе відповідальність за достовірність вказаної інформації та приймає на себе усі ризики, пов’язані з можливими неточностями.

Підписаний оригінал Заявки, яка має силу Договору, необхідно надіслати звичайною поштою або кур’єрською поштою з доставкою в офіс на адресу: проспект Соборний, буд.142, м. Запоріжжя, Україна, 69095.

У виключних випадках оригінал Заявки можна подати Оргкомітету під час особистої реєстрації учасника ярмарку до початку участі у заході. Оригінал Заявки повинен містити особистий підпис учасника ярмарку (його законного представника).

4.1.2. Заявки приймаються до розгляду та задовольняються відповідно до наявних можливостей Оргкомітету з урахуванням вільної площі та інших технічних можливостей на момент отримання заявки. Термін приймання заявок – до 9 квітня 2018 року.

Визначений термін може бути скорочений або продовжений залежно від наявності вільної площі і технічних можливостей. Інформація про це розміщується на сайті m.toloka.net.

4.1.3. Заявки розглядаються в порядку їх надходження. Розглядаються тільки правильно і повністю заповнені Заявки.

Якщо Заявка заповнена правильно і повністю, відповідальний менеджер Оргкомітету надсилає за вказаною у Заявці електронною адресою повідомлення, що Заявка прийнята до розгляду, та на її підставі вирішує подальші організаційні питання.

Якщо Заявка потребує уточнень, про це так само повідомляється електронною поштою. Як правило, таке повідомлення містить прохання повторно надіслати виправлену і доповнену Заявку (з необхідними додатками – у разі потреби).

Якщо упродовж 5-ти робочих днів від надсилання Заявки потенційним учасником ярмарку не отримано підтвердження про прийняття Заявки до розгляду (це можливо з технічних причин), необхідно ще раз надіслати її на вказану електронну адресу і сконтактуватися з Оргкомітетом за телефонами 0991694015.

Датою прийняття до розгляду вважається дата надходження Заявки з усуненими недоліками.

4.1.4. Декілька учасників ярмарку можуть організувати спільну експозицію. Такі учасники повинні надіслати на адресу Оргкомітету одну Заявку на участь за встановленою формою. Інформацію про спільну участь та повний перелік учасників ярмарку можна викласти у відповідних полях Заявки або надіслати на електронну адресу Оргкомітету додатково.

4.1.5. Фінансові питання участі (зокрема, можливість компенсації вартості проїзду, проживання і харчування на час участі у ярмарку тощо) розглядаються та вирішуються Оргкомітетом індивідуально після підтвердження реєстрації учасника ярмарку.

 

4.2. Реєстрація Учасників.

4.2.1. Учасники ярмарку, які своєчасно надіслали правильно заповнену Заявку, отримують підтвердження про реєстрацію впродовж 5-ти робочих днів від дати подання Заявки. Підтвердження надсилається за вказаною учасником ярмарку електронною адресою. Разом з підтвердженням зареєстрованим учасникам ярмарку на їхнє прохання можуть бути надіслані додаткові інформаційні матеріали, пов’язані з участю у заході.

4.2.2. Зареєстрованим учасник вважається виключно після отримання письмового підтвердження від Оргкомітету.

4.2.3. Після реєстрації учасник ярмарку має в індивідуальному порядку остаточно узгодити з Оргкомітетом усі технічні, інформаційні, логістичні, фінансові, організаційні та інші питання. Оргкомітет залишає за собою право не брати участь у вирішенні питань, які заздалегідь не поставлені учасником ярмарку і не опрацьовані Оргкомітетом до початку проведення ярмарку.

4.2.4. Учасники ярмарку, які мають намір використовувати власне обладнання, зобов’язані попередити про це Оргкомітет у письмовій формі з вказівкою відповідного обладнання та його достатнім для ідентифікації описом  – для вирішення питань щодо ввезення (вивезення), зберігання, дотримання правил безпеки тощо. Під час проведення ярмарку такі учасники зобов’язані дотримуватись вказівок представників Оргкомітету та служби охорони Фестивалю.

4.2.5. Учасники ярмарку, які подали Заявку на участь, але з технічних причин не отримали і самостійно не потурбувались про отримання від Оргкомітету підтвердження реєстрації, вважаються такими, що не пройшли реєстрацію. У такому разі Заявка вважається не поданою і не створює правових наслідків.

4.2.6. Зареєстровані учасники ярмарку зобов’язуються повідомити про неможливість взяти участь у заході не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку його проведення. Правові наслідки та ризики такої відмови бере на себе учасник ярмарку.

 

 

 1. Час і місце проведення заходів, організація експозиції.

5.1. Ярмарок проводиться з 10 години «14» квітня 2018 р. по 19 годину «15» квітня 2018 р. Зареєстрований учасник ярмарку зобов’язаний організувати, оформити та відкрити експозицію для відвідувачів не пізніше визначеного часу початку роботи ярмарку. Дострокове закінчення експонування продукції учасником ярмарку дозволяється виключно за попереднім погодженням з Оргкомітетом та у разі, якщо дострокове закінчення експонування продукції чи вирішення пов’язаних з цим технічних й організаційних питань не заважатиме нормальному продовженню заходів та комфорту відвідувачів.

5.2. Виставкове та ніше допоміжне обладнання для організації експозиції надається Оргкомітетом учаснику у тимчасове користування та є стандартизованим для всіх учасників. Виставкова площа розміром 4 кв.м надається безкоштовно. Індивідуальні умови експозиції розглядаються та задовольняються Оргкомітетом у виключних випадках, за наявності технічної можливості та з дотриманням інших умов, які заздалегідь погоджені між учасником ярмарку та Оргкомітетом.

5.3. Конкретне місце розміщення експозиції учасника на території, відведеної для проведення ярмарку, остаточно визначає Оргкомітет з урахуванням побажань усіх учасників ярмарку, наявних можливостей (загальна площа, кількість учасників, технічні можливості локації тощо) та послідовності отримання Заявок.

При цьому Оргкомітет намагається якомога точно задовольнити потреби усіх учасників ярмарку, які подали Заявки на участь у Фестивалі.

У разі категоричної незгоди учасників ярмарку із запропонованими Оргкомітетом локаціями (їх змінами чи коригуванням інших умов) вони мають заздалегідь повідомити про це Оргкомітет та сприяти пошуку консенсусу.

Після узгодження усіх питань учаснику ярмарки присвоюється реєстраційний номер (номер експозиції), за яким визначається місце розташування локації.

5.4. Зміни до умов участі учасників ярмарку чи розташування експозиції, зміни до Програми заходів Фестивалю можуть бути внесені (за наявності такої можливості) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку Фестивалю.

5.5. Роздрібна торгівля експонованою продукцією організується і здійснюється учасниками самостійно виключно у відведених для цього і погоджених з Оргкомітетом місцях, з дотриманням вимог чинного законодавства України. Про особливі умови здійснення роздрібної торгівлі та необхідні для цього документи (дозволи, погодження тощо), якщо такі умови встановлені органами місцевого самоврядування у межах їхніх повноважень, Оргкомітет повідомляє учасника ярмарку після узгодження відповідних питань з органами місцевого самоврядування та власником приміщення, у якому відбувається книжковий ярмарок.

5.6. Учасник ярмарку самостійно вживає заходів, пов’язаних з оформленням усіх необхідних правових підстав (документів) для здійснення роздрібної торгівлі і несе повну відповідальність у разі порушення вимог чинного законодавства України.

5.7. У разі, якщо органами місцевого самоврядування у межах їхніх повноважень встановлені особливі умови здійснення роздрібної торгівлі (дозволи, погодження тощо), учасник ярмарку в індивідуальному порядку має право звернутись до Оргкомітету з проханням сприяти йому в оформленні необхідних (додаткових) документів за місцем проведення ярмарку. При цьому учасник ярмарку зобов’язується своєчасно надіслати необхідні для цього документи, узгоджені з Оргкомітетом.

5.8. Питання, пов’язані з дотриманням чинного податкового та фінансового законодавства, у т.ч. питання використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), вирішуються учасником ярмарку самостійно та під власну відповідальність.

 

 1. Інформація про учасників ярмарку.

6.1. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Фестивалю інформація буде подана українською мовою (з можливим перекладом на інші мови – на розсуд Оргкомітету).

6.2. Поданням Заявки учасник ярмарку підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником ярмарку чи його уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням ярмарку та Фестивалю, у відповідності з чинним законодавством України.

 

 1. Рекламна інформація.

7.1. Учасники ярмарку у разі такої потреби самостійно вирішують питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу (дозволи, погодження тощо).

7.2. Учасники ярмарку можуть завчасно звернутись до Оргкомітету з проханням сприяти у вирішенні окремих питань, що пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу.

7.3. Уся рекламна інформація, яка розміщується, поширюється або іншим чином використовується учасником ярмарки, має відповідати вимогам законодавства України та умовам і правилам, визначеним Оргкомітетом. Відповідальність за виконання вимог законодавства України про рекламу несе учасник ярмарку.

7.4. Носії рекламної інформації, які розміщуються учасником ярмарку у місці експозиції продукції, не можуть виходити чи виступати за межі площі, визначеної у Заявці та узгодженої з Оргкомітетом, та не повинні створювати незручності чи загрозу безпеці інших учасників і відвідувачів ярмарки та заходів Фестивалю.

7.5. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

 

 1. Доступ на ярмарок.

8.1. Учасники ярмарку під час особистої реєстрації безкоштовно отримують необхідну кількість пропускних контрольних браслетів та/або бейджів з персональною інформацією про учасника (представника учасника), які дають право безперешкодного входу на ярмарок та заходи Фестивалю упродовж усіх днів його роботи (з урахуванням графіку початку і закінчення заходів чи режиму роботи відповідних локацій).

8.2. Про втрату браслету (бейджа) необхідно негайно повідомити Оргкомітет Фестивалю для вирішення питання про його заміну.

 

 1. Особливі вимоги, обмеження та відповідальність учасників ярмарку.

 

9.1. Під час проведення ярмарку і заходів Фестивалю заборонено:

 • здійснювати будь-які дії, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я відвідувачів та/або учасників заходів, перешкоджати їх вільному пересуванню по території проведення ярмарку та Фестивалю під час проведення заходів, а також вчиняти інші дії, що можуть негативно впливати на самопочуття людей та погіршувати умови участі у заходах;
 • експонувати чи розповсюджувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням чинного законодавства України, або містить інформацію, заборонену до розповсюдження українським законодавством, виготовлена чи придбана з порушеннями авторського права та інших майнових або немайнових прав;
 • самовільно розміщувати на території Фестивалю та рекламувати товари, послуги, бренди (знаки для товарів і послуг) юридичних та фізичних осіб, що не є учасниками (партнерами, спонсорами) Фестивалю, якщо це не узгоджено письмово з Оргкомітетом, навіть за умови, якщо такі особи є партнерами чи спонсорами учасника ярмарку;
 • закривати або згортати експозицію до офіційного закінчення ярмарку, якщо це питання попередньо не узгоджене з Оргкомітетом;
 • встановлювати ціну на видавничу продукцію вищу, ніж роздрібна ціна на аналогічну продукцію у книгарнях м. Маріуполь;
 • переносити на свою виставкову площу обладнання, яке знаходиться на стендах інших учасників;
 • самовільно займати чужий стенд (виставкову площу), навіть у разі неявки його власників (користувачів); у такому випадку слід звернутися до Оргкомітету і виконати всі необхідні формальності;
 • самовільно встановлювати під час ярмарку поза межами стенду (виділеної виставкової площі) подіуми, стійки та інші предмети, які перешкоджають вільному проходу відвідувачів;
 • самовільно встановлювати столи, стенди і здійснювати торгівлю в приміщенні у не відведених для цього місцях чи на подвір’ї без належних погоджень з Оргкомітетом;
 • самовільно займати інші локації чи обладнання без звернення до представників Оргкомітету, які забезпечують проведення відповідних заходів;
 • самовільно встановлювати під час Фестивалю будь-які предмети, які перешкоджають вільному проходу відвідувачів, а також звукове чи світлове обладнання, звукопідсилюючу апаратуру тощо;
 • наклеювати чи іншим чином прикріплювати рекламні та інші матеріали, якщо це може завдати шкоду поверхням, на яких вони розміщуються (для вирішення подібних питань необхідно звернутись до представника Оргкомітету, який забезпечує проведення заходу);
 • самовільно здійснювати торгівлю в приміщеннях Фестивалю без дотримання відповідних умов, визначених чинним законодавством та Оргкомітетом Фестивалю;
 • палити, вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини в приміщеннях Фестивалю чи на території, де відбуваються заходи Фестивалю (паління дозволяється виключно у спеціально відведених та обладнаних місцях з відповідними позначками);
 • користуватись електричними приладами (чайниками, кип’ятильниками, обігрівачами, освітлювальними приладами тощо) без попереднього спеціального погодження з Оргкомітетом та отримання відповідного дозволу;
 • використовувати відкритий вогонь, легкозаймисті речовини чи іншим чином створювати пожежну загрозу;
 • зберігати у приміщеннях проведення ярмарки і Фестивалю та на прилеглій території отруйні, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини і матеріали;
 • загороджувати пожежне устаткування, вогнегасники та аварійні виходи, іншим чином порушувати встановлені правила протипожежної безпеки;
 • забруднювати приміщення та інші місця перебування під час проведення ярмарку (Фестивалю);
 • паркувати транспортні засоби у неналежних місцях;
 • перебувати у неробочий час на території ярмарку (Фестивалю) без спеціального дозволу чи уповноваження від Оргкомітету;
 • порушувати інші правила і вимоги, визначені чинним законодавством України та/або Оргкомітетом.

 

9.2. Учасники ярмарку та будь-які інші відвідувачі також зобов’язані:

 • дотримуватись загальних правил техніки безпеки та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил;
 • дотримуватись особливих правил безпеки, пропускного режиму чи інших вимог, які можуть бути встановлені у зв’язку з проведенням АТО;
 • самостійно вживати заходів для збереження власного обладнання, іншого особистого майна та цінностей; у разі необхідності звертатись за допомогою до Оргкомітету;
 • обережно поводитись з майном, яке виділене учаснику ярмарку у тимчасове користування на час проведення ярмарку та заходів Фестивалю;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, встановлені у місцях проведення ярмарку та заходів Фестивалю;
 • дотримуватись загальноприйнятних етичних норм, правил спілкування та співіснування;
 • виконувати вказівки представників Оргкомітету та охорони.

 

9.3. У разі визнання іншими учасниками, організаторами або відвідувачами будь-яких дій учасника ярмарку такими, що можуть призвести до виникнення ситуації, яка загрожує нормальному проведенню заходів, безпеці людей або майна, відповідна особа зобов’язана негайно припинити такі дії. Спірні питання вирішуються Оргкомітетом, у т.ч. із залученням представників відповідних компетентних органів.

9.4. Учасники ярмарку несуть повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, псування, забруднення чи іншу втрату цінності майна (меблів, виставкового та іншого обладнання, технічних засобів тощо), розміщеного у місцях проведення ярмарку та заходів Фестивалю, за завдання іншої шкоди у місцях проведення ярмарку (Фестивалю) чи на прилеглій території, яке сталось з їхньої вини.

9.5. До учасників ярмарку, які не дотримуються визначених умов і зобов’язань, будуть застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України, а також висунуто вимоги припинити участь у ярмарку та/або заходах Фестивалю без будь-яких компенсацій та відшкодувань. У подальшому таким особам може бути відмовлено в участі у наступних заходах, організованих засновником Фестивалю.

 

 1. Рекламації.

Рекламації від учасників ярмарку приймаються тільки в письмовій формі:

– щодо невиконання зобов’язань, безпосередньо пов’язаних з технічним забезпеченням ярмарку та послугами, що мають бути надані під час ярмарку – тільки впродовж ярмарку із обов’язковим складанням Акту про невиконання або недостатнє виконання Оргкомітетом зобов’язань;

– рекламації щодо невиконання інших зобов’язань: внесення інформації до програми (плану-схеми) заходів, обсяг реклами тощо, приймаються впродовж 5-ти робочих днів після закінчення ярмарку разом з підтвердженням того, що Оргкомітет не виконав певні зобов’язання.

 

 1. Контактна інформація для вирішення питань, пов’язаних з виконанням цих УМОВ, та інших питань участі у ярмарку та заходах Фестивалю:

 

E-mail: info@toloka.net

Телефон: 0991694015

Поштова адреса: проспект Соборний, буд.142, м. Запоріжжя, Україна, 69095.

Додаткова інформація на сайті: m.toloka.net